Gynmottagning mitt i Stockholm,

Dr Carin Gillberg

Specialist i gynekologi och obstetrik


 

Polhemsgatan 29,  5 tr, Kungsholmen

TIDSBESTÄLLNING: via telefon  08-6507067 
Boka tid

 tryck på boka tid

 

                                                                                       Kostnad: 250 Skr.   Frikort gäller.                                             Ansluten till Försäkringskassan.      

Uteblivet besök debiteras med  250 Skr

Avbokning kan ske  senast   12  timmar före besöket

                             

 

 

Vi behandlar, utreder

 

 

-blödningsrubbningar

-gynekologiska infektioner

-klimakteriella besvär

-oklara buksmärtor

-inkontinens

-blödning i tidig graviditet

-kontroll av cystor

 

 

-cellprovskontroll som del i utredning. Extra cellprov utan symptom  450 SKr

-preventivmedelsrådgivning

-spiralinsättning

vi utför vaginalt ultraljud

 
stäng