Gynmottagning mitt i Stockholm,

Dr Carin Gillberg

Specialist i gynekologi och obstetrik


 

Polhemsgatan 29,  5 tr, Kungsholmen

TIDSBESTÄLLNING: via telefon  08-6507067 
Boka tid

 

 

                                                                                                  Även akuta tider!                                                                 Dessa kommer att läggas ut dagen innan.                    Kostnad: 350 Skr.   Frikort gäller.                                        Ansluten till Försäkringskassan.      

Uteblivet besök debiteras med  350 Skr

Avbokning kan ske  senast 4 timmar före besöket

                             

 

 

Vi behandlar, utreder

 

 

-blödningsrubbningar

-gynekologiska infektioner

-klimakteriella besvär

-oklara buksmärtor

-inkontinens

-blödning i tidig graviditet

-kontroll av cystor

 

 

-cellprovskontroll ( ej screening)

-preventivmedelsrådgivning

-spiralinsättning

vi utför vaginalt ultraljud

 
stäng